Xboxer til sør- fylket!

Rett før påske fikk kommunene i sør, Eidskog, Grue, Åsnes, Nord- Odal, Sør- Odal og Kongsvinger + DPS Kongsvinger hver sin xbox med bevegelsessensor og sportsspill. Den skal stå på stuer på dagsentrene med formål å ha det moro sammen, bevege seg og få mentale utfordringer.

Ideen har vi fått fra prosjektet «seniorgamer», som har gjort det samme overfor eldre. Erfaringer herfra er at spillingen har vært kontaktskapende, en ramme for den viktige samtalen, samt positivt og engasjerende, både fysisk og mentalt. Det ukentlige spilltilbudet om bowlingkonkurranse har blitt et krav fra deltagerne. Å få et slikt spilltilbud på dagsenteret tenker vi vil gi mange av de samme gevinstene. Det vil kunne gi tilgang til en enkel og engasjerende aktivitet som alle kan delta i, og gi både noe sosialt å samles om samtidig som det gir aktivitet og utfordringer mentalt. Dette er både kultur og helse i positiv samhandling!!

Vi gleder oss til å høre hvordan xboxene blir tatt imot og hvordan de blir brukt det neste året :-)

 

 

 

 

 

 

xboxutdeling3