Velkommen til kulturkafè

27. januar 2016 kl 18- 21 inviteres du til kulturkveld på Iskroa i Hamar på kulturkafe.

Underholdning og allsang med Bernt Egil Torp. Kaffesalg og utlodning.

Les hele invitasjonen her.