Utdeling av årets Peter Skredderpris

Fredag 10.10.14 ble årets Peter Skredderpris delt ut til Edel Hoelstad.

 

Edel er ansatt i Sykehuset Innlandet, Sanderud, enhet for kultur og helsefremmende arbeid. Hun fikk prisen for sitt arbeid de siste 15 år med å utvikle bl. a Blaarud, Kulturnettverket Innlandet og mange tilbud innen kulturaktivitet, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 

Gratulerer så mye, det var vel fortjent!!!!!

 

Edel får Peter Skredderprisen