Tor Karseth kommer på kulturkafe 22. juni, kommer du?

Du er invitert til kulturkafe på Iskroa, Hamar 22. juni kl. 18-21.

Underholdning og allsang ved Tor Karseth.

Kaffesalg og utlodning.

Dette er en av de interkommunale  kulturkafeene som kommunene bytter på å arrangere; Hamar, Stange, Løten, Ringsaker og Elverum.  Ta kontakt med ansatte i kulturkontoret i din kommune for mer informasjon/ ønske om transport.

Velkommen!

Her kan du lese hele invitasjonen