Ringsakers høstprogram er klart

Kalender Ringsaker2013.  Ønsker du delta, ta kontakt!

Opplevelser og mestring sammen med andre gir sjølvtillit, trivsel og overskudd til å møte hverdagens utfordringer.»