Pårørendekafe 08.10.19 kl. 18-20

Er du pårørende og ønsker å delta i et støttende fellesskap?

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer i samarbeid med Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (Midt- Hedmark) til pårørendekafe tirsdag 8 oktober kl 18:00-20:00.

Det å være pårørende til noen som sliter med psykiske helse og/eller rusutfordringer kan oppleves utfordrende både følelsesmessig og praktisk. I kafeen på Sagatun- et støttede fellesskap- vil vi ha fokus på deg som pårørende, og du vil møte andre som er i samme situasjon som deg.

Tema: Avhengighet/medavhengighet. Kan det bli for mye omsorg, og finnes det en grense?

Adresse: Sagatunveien 47 A. 2317 Hamar
Gratis/Enkel bevertning
Velkommen 😊