Bli med på tur til Rotlia, Stange

22. april 2016 inviterer Stange alle til å delta på «vårens vakreste eventyr»: tur i Rotlia. Her er det mange ulike planltearter, blant annet gulveis. Påmelding innen 20. april.

Les invitasjonen her :-)

 

 

Fra Wikipedia:

Rotlia naturreservat er et naturreservat og edelløvskog mellom Stange og Tangen i Stange kommune, Hedmark.

Rotlia naturreservat er et viktig område for flere forskjellige plantearter. Det ble fredet ved kongelig resolusjon den 5. februar 1971. Formålet med fredningen var å bevare en edeløvskog i det indre Østlandsomerået med tilhørende plantesamfunn, sopp, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Denne edeløvskogen er noe som har vært der, siden denne spredte seg rundt etter siste istid.