Kom på foredrag med tema «et bedre liv» 07.04.17

Velkommen til nytt foredrag i kulturnettverkets seminarprogram, lunsj og foredrag for brukere/ pasienter og ansatte sammen.

Prøysenhuset 07.04.17 kl. 11- 14.15.

Kom og hør to knallgode forelesere: professor Marit Borg som skal fortelle om ulike perspektiver på recovery, og Tommy Sjåfjell som skal fortelle om sin egen erfaring med rus- og psykiske helseutfordringer, og hva som hjalp han i hans bedringsprosess.
Begge har bidratt i boka «et bedre liv».