Messe for håp kan høres gjennom hele påsken

Anbefaler deg å høre Rune og Solveig sine ord fra messe for håp:

 

Messe for håp er en messe for de som nå kjenner på meningsløshet og håpløshet. For de som har erfaring med å kjenne at livet ikke er verdt å leve. For de som savner å tilhøre et fellesskap. Mange som allerede har det vanskelig sliter ekstra nå. Dette ønsker vi å løfte frem i Messe for håp.

Samarbeidet rundt Messe for håp startet i kjølvannet av Ari Behns bortgang i romjulen, der flere aktører i Hamar hadde et ønske om å løfte fram håpet i møte med meningsløsheten og håpløsheten. Biskop Solveig sier i sin preken at «vi trenger håp og kjærlighet for å håndtere tanker og følelser, spesielt i de tunge stundene». Dette blir ekstra viktig når vi nå opplever at livet er annerledes og kan oppleves kaotisk.

Messe for håp er et samarbeid mellom: Sagatun Brukerstyrt Senter, Sykehuset Innlandet – Divisjon psykisk helsevern, Hamar kommune, LEVE-Hedmark, Mental Helse Hedmark, Landsforeningen for pårørende, CRUX – Hamartiltakene, Kirkens SOS, Hamar domkirke menighet og biskopen i Hamar bispedømme.