Velkommen til Kulturnettverkets nye nettside

Ja, du har kommet rett :-)

vi har bare fornyet den gamle sida til Kulturnettverket. Informasjonen du finner her er den samme, og vi håper fornyingen skal gjøre det enda lettere å finne det du er ute etter.

I tillegg har Oppland blitt med, slik at du nå kan få informasjon fra både Hedmark og Oppland. Så vidt vi vet er det bare disse to fylkene som har kulturnettverk drevet på denne måten.

Ta gjerne kontakt om du har kommentarer eller innspill til nettsiden eller arbeidet kulturnettverket gjør :-)