Informasjon fra Elverum

Hei dere som bor i Elverum. Kulturenheten minner om kinogruppe på mandag 19. oktober. Etter forslag ser vi filmen Knutsen og Ludvigsen. Hege møter deg utenfor kinoen kl 16.10, og alle kjøper egen billett. Filmen går i veslestua.

 

kino

 

 

 

 

 

 

Når det gjelder transporttilbud blir det dessverre endringer på det fra 1. november, samt refusjon for støttekontaktutgifter.

Informasjon fra kommunen; På grunn av kommunens økonomiske situasjon er det følgende endringer i vår tjeneste.

  1. Bortfall av utgiftsdekning fra og med 1.11.2015 for støttekontakter. Vedlagt brev er sendt ut til brukere som har vedtak på fritid med bistand /støttekontakt, og oppdragstakere har fått brev med samme info.
  2. Leasingavtalen på vår buss er avsluttet, og transporttilbudet til brukerne på våre tilrettelagte tilbud vil bortfalle /  være meget meget redusert.

Det vi vet så langt, er at dette vil bl.a. ramme

  • brukere inne psykisk helse som deltar på treningstilbud (mandag og onsdag), svømmehallen og kafegruppe på tirsdager.
  • friluftslivgruppen på Sundsvoll
  • ulike støttekontaktgrupper og andre gruppeaktiviteter