Friluftsdag 10.05.22

Vi inviterer til en hyggelig utedag 10.05. 2022 kl. 11.30-14.00 på Naturens hus i Aluvegen 42, 2319 Hamar.

Det blir ulike aktiviteter: natursti, gåtur, grilling av laksepakke.
Vi serverer også juice, kaffe/te.
Tilbudet er gratis.
Ta med sitte underlag, og klær etter vær.

Påmelding innen 3. mai til Anita på SMS eller ring: 95414185.
Hilsen Tilrettelagte frisklivs- og fritidstilbud Hamar
Susanne, Ann-Catrin og Anita
Arrangementet er åpent for alle tilknyttet Kulturnettverket gjennom Sanderud, DPS eller kommunalt tjenestetilbud psykisk helse (Hamar, Stange, Ringsaker, Løten, Elverum, Våler og Åsnes).