Aktivitetsdag på Næra 14.06.17

Velkommen til den årlige dagen på Næra 14.06.17 :-)

Les hele invitasjonen her

Arrangementet er for alle tilknyttet i kulturnettverket i Løten, Hamar, Ringsaker, Stange og Elverum kommune, Sanderud og DPS.

Ta kontakt med din kommune/ enhet for transport/ noen å dra sammen med.