Treningsrom og gymsal

I bygg 43 finner du et nytt treningsrom og en liten gymsal. Treningsrommet har apparater for utholdenhets- og styrketrening.

Treningsrommet;

For pasienter kl. 09.00- 15.00 og kl. 17.00- 21.00: Reserveres i outlook- kalenderen

For ansatte kl. 07.00- 09.00 og kl. 15.00- 17.00 (ingen reservering)

Gymsalen;

kan benyttes mellom kl 07.00- 21.00. Reserveres i outlook- kalenderen.