Vi åpner opp for aktiviteter igjen i vår – bli med oss!

I hht. gjeldene regler og retningslinjer ifbm. Koronaviruset, kan vi nå gradvis åpne opp igjen for mer aktivitet i regi Kulturnettverket. DET er vi veldig glade for! Først ute er treningstilbudet i Vestre Toten. Bli med på utendørs trening i Minneparken på Raufoss. Se invitasjon for nærmere info.

Trening ute i sommer

 

Den 10. og 11. juni ønsker vi velkommen til tur på Åsen. Sett av datoene – invitasjon kommer!

 

Vi jobber med å få i stand Golfdag på Sillongen, samt sette i gang igjen med golfgruppene i nærmeste framtid.

Vi oppdaterer hjemmsiden så fort det kommer mer info – så følg med.