61 grader Fastland 2019

Kulturnettverket ønsker velkommen til årets 61 grader Fastland – se vedlegg. Fastland ligger sentralt i Gjøvik i tilknytning til Hovdebakken og Hovdetoppen. På denne aktivitetsdagen bruker vi området til å løse ulike oppgaver i lag. En flott gjeng med studenter v/SI Reinsvoll står for detaljert planlegging og gjennomføring i år. Den første timen tilbringes på Fastland, mens noen av oppgavene løses på veien opp til Hovdetoppen. Finaler og servering blir oppe på Hovdetoppen. Velkommen til en morsom og mangfoldig aktivitetsdag Vi oppfordrer flest mulig til å parkere ved Tennishallen like ved. Ellers har vi noen plasser ved Vandrerhjemmet, eller man kan betale for parkering ved Fastlandskiosken.