Treningdstilbud på Toten Treningssenter torsdager fra 12.00 -13.00. Henvendelse til rus&psykiatritjenesten i Østre-toten kommune. Srevicetorget 61141500.
Vi har også ulike gruppetilbud:

– Trugruppe som går på Totenåsen hver mandag, oppmøte på Godshuset, Lena kl. 11.00.
– Gågruppe for menn annenhver tirsdag kl. 11.00. Oppmøte i servicetorget på Rådhuset.
– Uttrykk gjennom form og farge – Godshuset på Lena hver onsdag kl. 10.00 – 13.00.
– Vaffeltreff på Godshuset hver torsdag kl. 11.00 – 13.00.

Kontaktinfo:
Kirsten Baakind, tlf.: 61 14 15 00/950 57 156
kirsten.baakind@ostre-toten.kommune.no