Gjøvik kommune satser stort på støttekontakt-vedtak innen psykisk helse, i tilrettelagte grupper.
Deriblant kafe, butikk, kunst, musikk, glass, dans og forming.

Gratis treningstilbud for mennesker med psykisk lidelse på Toten Treningssenter hver fredag kl. 13.00 – 14.00.

Kontaktinfo:
Solvor Sandmark, tlf.: 61 18 96 39/469 11 598
solvor.sandmark@gjovik.kommune.no