Espern går som vanlig i vinterferien

Aktuelt

Det er ingen vinterferie fra treninga på Espern, Anne og Tom kommer som vanlig henholdsvis mandag og onsdag. GOD TRENING! Klikk her for plakat om tilbudet

Innlandet Recoveryskole vår 2020

Aktiviteter Aktuelt Hedmarken I regi av Kulturnettverket Hedmarken Internt på SIHF Sanderud

Flere steder i landet etableres det recoveryskoler, etter modell fra England. I innlandet er vi så smått i gang med å etablere Innlandet Recoveryskole, og har samlet høstens seminarer, kurs, temakvelder osv. i en brosjyre. Bidragsytere er Villa utsikten/ Friskvilvssentralen Lillehammer, Selvhjelp Norge, Stabburshella, Havang Brukerstyrte Senter, Mental Helse, RIO, LPP, sammen med koordinatorene: Sagatun … les mer.

Aktivitetskalender 2020

Aktiviteter Aktuelt Hedmarken I regi av Kulturnettverket Hedmarken

 Aktivitetskalender 2020 Her er en oversikt over aktiviteter og arrangementer i regi av kulturnettverket. Klikk på hvert enkelt arrangement for å se invitasjonen (gjelder de med strek under). Det vil komme flere arrangementer og datoer etter hvert som de er klare. De er åpne for alle som har tilknytning til kommunalt tjenestetilbud psykisk helse i Hamar, Løten, … les mer.

Curling og pizza

Aktuelt

Vi har satt opp to datoer for curling og pizza: 3. desember 2019 og 11. februar 2020. Klikk her for å les mer :-)

Velkommen til nytt seminar 14.02.20

Aktuelt Hedmarken

vi inviterer til nytt seminar i Kulturnettverkets seminarprogram. Denne gangen på Sanderud, i festsalen, fredag 14. februar kl. 10.15- 14.15. Vi er glade for å kunne presentere Gabriele Frøen og Margit Husevåg som foredragsholdere for et spennende og nyttig tema: livet setter seg i kroppen. Klikk her for invitasjon og påmelding :-)

Recoveryverksted 06.02.20

Aktuelt Hedmarken

Sagatun Brukerstyrt Senter inviterer til recoveryverksted 6. februar kl. 10-14. Tema denne gangen er «tilhørighet». Klikk her for invitasjon :-)

Bli med på selvstyrkingskurs

Aktiviteter Aktuelt Hedmarken I regi av Kulturnettverket Hedmarken Internt på SIHF Sanderud

Invitasjon til selvstyrkingskurs på Blaarud Dato: 26. og 27. februar, 11. og 12. mars 2020 Klokken: 9 – 15 Verktøykassa for brukermedvirkning er et kursmateriell som ble utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet. Kurset har som mål å: Øke selvtillit og selvbilde Trene på å sette grenser og respektere andres meninger Bli bevisst … les mer.