Pellestova 2018

Årets fjelltur med overnatting til Pellestova blir fra 11.-12. september 2018 og 12.-13. september 2018. Her blir det fjelltur, ulike gruppeoppgaver i 61 grader Pellestova, kreativ aktivitet, god middag, underholdning og sosialt samvær.

Påmelding skjer gjennom kommune/ enhet Sanderud.

Klikk her for å lese invitasjonen.