Kulturnettverkets seminarprogram

Kulturnettverket arrangerer seminar 4- 6 ganger i året, for pasienter/ brukere og ansatte sammen.

Temaene varierer fra gang til gang, men har et mål om å gi kunnskap om psykisk og fysisk helse, kjennskap til verktøy og metoder for å kunne involvere seg i egen bedringsprosess og inspirere til aktivitet og egenutvikling.

Seminarene varer ca fra 11- 14.30, og starter med lunsj.

Arrangementet er gratis.

Kommende seminarer:

01.02.18 kl. 10.30- 14.30, på Gregers, Hamar. Foredrag med Per Anders Nordengen. Klikk her for invitasjon.

17.04.18, på Prøysenhuset. Invitasjon kommer snart.

 

Gjennomførte seminarer:

01.11.17. Tema: hvordan tar vi vare på våre kilder til mening i livet       Klikk her for å lese en oppsummering

07.04.17, tema; «hva hjelper», om bedringsprosesser og hvordan skape seg et godt liv

18.01.17. Tema: alt henger sammen med alt. Løten kino.  Referat fra Knut Hestad.   Referat fra Laila Dufseth

07.11.16. Tema: sjef i eget liv. Stange.   Klikk her for å lese referat fra foredraget

08.03.16. Tema tankevirus. Elverum.

04.02.16. Tema: musikk. Ringsaker.

23.11.15. Inspirasjonsdag. Hamar.     Les referat fra seminaret ved å klikke her