Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud. 

På Odalsportalen finner du oversikt over kulturtilbud- og arrangementer

Sør- Odal bibliotek

Idrett og friluftsliv

Lag og foreninger

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse. 

Psykisk helsetjeneste har en ukeplan med ulike aktiviteter du kan delta på. Klikk her for å se planen.

Informasjon om rus, psykisk helseteam og ambulant tjeneste

Dagsenter

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Klikk her for å lese informasjon om støttekontaktordningen i Sør- Odal.

Klikk her for å lese informasjon om ledsagerbevis.

Kontakt

Anette Hjell

Anette Wilhelmsen

Ida Susanne Grønningssæter