Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud:

Odalsportalen finner du en oversikt over hva som skjer.

Biblioteket

Idrett og friluftsliv

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse:

Hver torsdag er det «torsdagstreffen» med ulike aktiviteter. Det er ingen påmelding, bare kom og bli med :-) Klikk her for å se programmet framover

Ellers tilbyr psykisk helsetjeneste  aktiviteter via Kulturnettverket som vi deltar på. Da organiseres transport fra Psykisk helsetjeneste i kommunen.

Psykisk helsetjeneste

Frisklivssentralen

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Søknadsskjema om ledsagerbevis.

Generell informasjon om ledsagerbevis

Kontakt

Psykisk helsetjeneste i Nord- Odal kommune: tlf. 62 97 82 40/ 62 97 82 41.

Kontaktperson;

Anne Lishaugen Larsen, anne.lishaugen.larsen@nord-odal.kommune.no