Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud. Grue kommune er en aktiv kulturkommune.

Fritidstilbud

Grue Folkebibliotek

Friluftsliv

Idrett

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse.

Informasjon om psykisk helsetilbud på kommunens nettide

Dagsenter

Sørbyhuset dagsenter.

Frisklivssentral

Frisklivssentralen i Solør

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Generell informasjon om ledsagerbevis

Kontakt

Psykisk helseteam; Anita Larsen, anita.larsen@grue.kommune.no