Aktivitetstilbud

Allmenne kulturtilbud. Sjekk aktivitetskalenderen for hva som skjer.

Kultur og fritid, Eidskog museum, museum og historie, Friluftsliv, jakt og fiske, bygdekino

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse

Psykisk helseteams tilbud

Dagsenter

Mulighuset

Frisklivssentral

Frisklivssentralen i Eidskog gir gratis tilbud til deg som ønsker å endre vaner og livsstil, for eksempel bedre kosthold, starte med fysisk aktivitet eller slutte å røyke.

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Søknad finner du her. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om tjenesten.

Kontaktinformasjon

Psykisk helseteam; Mona Kleiv, tlf 91 84 29 56, mona.kleiv@eidskog.kommune.no

Mulighuset; Ellen Storeide Vangen, tlf 62 83 38 40, ellen.storeide.vangen@eidskog.kommune.no