Aktivitetstilbud

Allmenne tilbud. I Åsnes er det et stort mangfold av kultur, idrett og fritidstilbud.

Kultur

Friluftsliv

Folkebadet

Frivilligsentral

Tilrettelagte tilbud, psykisk helse

Se informasjon fra Psykiatritjenesten på kommunens nettside.

Informasjonsbrosjyre om psykisk helseteam.

 

Dagsenter

Sparbyhuset dagsenter

Klikk her for program juli 2017

Klikk her for program august 2017

Støttekontakt/ ledsagertjeneste

Søknadsskjema ledsagerbevis. Ta kontakt med kommunen for informasjon om ledsager/ støttekontakttjeneste.

Kontakt

Henriette Tuer Lund, e- post: Henriettetuer.lund@asnes.kommune.no